Kontakt

Adresa:

Puškarićeva 1b, Lučko, Zagreb
10 250 Lučko, Hrvatska

Telefon u radno vrijeme 09-20h:

 

01/ 6268 - 497


E-mail:

hrabri.korak@gmail.com

Facebook:

facebook.com/hrabri.korak

Što je radna terapija?

Radna terapija jest zdravstvena djelatnost čiji je cilj omogućiti pojedincima i skupinama postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme.

Radna terapija je namijenjena osobama čije su sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti umanjene razvojem, ozljedom ili bolešću, starenjem, psihološki, socijalno, kulturno, ili kombinacijom navedenog.

Radnoterapijska pocjena kod djece s razvojnim poteškoćama te poteškoćama predškolske i školske dobi djece!

Procjena se provodi početnim intrevjuom - razgovorom s djetetom i roditeljem. Radno terapijska procjena uključuje aktivnosti svakodnevnog života: samozbrinjavanje, brigu o sebi, brigu o zdravlju, razonodu, te akivnosti vezane uz samu terapiju (snalaženje po prostoru, igra, mašta, propriocepcija, vestibularni sustav, motorika, socijalno okruženje – izražavanje, itd.)

Razvoj kognitivnih tehnika

 • za poticanje kognitivnih tehnika koriste se raznorazne mentalne mape
 • vježbe pažnje i koncentracije - traženje razlika, slagalice, brojalice, nizanje , sortiranje kockica – perlica
 • „brain game“ vježbe

Perceptivne tehnike

 • vježbe kroz igru i poticanje osjetila - mirisa, okusa - doživljaj riječi kroz osjet, vid, sluh, opip
 • upotrebom raznih taktilnih materijala (didaktički pijesak, grah, kamenčići, papir, perlice i itd..)
 • vježbe vizualne percepcije - uočavanje razlika oblika, sličnosti, uparivanje slagalica.

Razvoj psihosocijalnih vještina

 • poticanje jezično-govornog izražavanja (korištenje različitih metoda povezivanja riječi, bogaćenje rječnika-grozdovanje).
 • poticanje mašte i kreativnih tehnika (tehnike razvijanja apstraktnog mišljenja),
 • terapija igrom (igra špagicama, nitnama, različitim koncima, klupkom)

Razvoj motoričkih vještina

 • gruba motorika – dodavanje s loptom, skakanje, podizanje
 • fina motorika - nizanje kamenčića, perlica, modeliranje

Art terapija

 • uspostava odgovornosti i rutina, tehnika same izvedbe - ponavljanje (pješčani sat, štoperica)
 • pomoć u planiranju aktivnosti u razmjenu za socijalne vještine i grupnu interakciju
 • radnoterapijske vježbe koordinacije pokreta
 • vježbe ravnoteže (hod po crti, taktilnoj stazi, hod preko prepreka)
 • vježbe samokontrole
 • doživljaj sebe, izražavanje neverbalno - mimika, geste, pantomima
 • jačanje samopouzdanja
 • vježbe kroz pokret/glazbu - pokreti igre kroz zadani ritam
 • vježbe zrcaljenja
 • crtanja po staklu (pjena, boje, jestive boje)
 • crtanje dlanovima, stopalima

Hrabri Korak

Hrabri korak - radno terapijska rehabilitacijska igraonica i psihoterapijsko savjetovalište

Hrabri korak d.o.o. vode stručne osobe iz područja radne terapije i psihologije, s višegodišnjim iskustvom u individualnom i grupnom radu s djecom i članovima njihovih obitelji. Svakoj obitelji pristupamo individualno i timski. U svom radu primjenjujemo senzornu integraciju, psihološko savjetovanje i psihoterapiju te različite baby programe (baby handling, baby fitness, Baby Signs®). Radimo s djecom sa i bez razvojnih teškoća (i članovima njihovih obitelji).